Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x

z nami przygotujesz swój ślub i wesele

Regulamin

podziel się:  

Użytkownik korzystający z portalu zaslubiny.pl zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego regulamin.

I. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE
Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

ADRES ELEKTRONICZNY – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

ADRES IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika;

BAZA KONT (PROFILI) – zbiór danych udostępnionych przez Użytkowników Serwisu, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.

COOKIE – mały plik tekstowy zapisywany przez serwer Portalu, po którym porusza się Użytkownik na komputerze, z którego w danej chwili korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku cookies serwer Portalu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera;

INFORMACJA HANDLOWA – informacja handlowa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r., Nr 144, poz. 1204).

KONTO - dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem, którego wprowadza on dane i zarządza nimi.

LOG SYSTEMOWY – informacja, jaką komputer Użytkownika przekazuje serwerowni przy każdym połączeniu. Log systemowy może zawierać takie dane jak np. numer IP, na podstawie którego można w dużym przybliżeniu ustalić lokalizację łączącego się z serwisem komputera;

NARZĘDZIE ŚLUBNE – aplikacje pozwalające zarejestrowanym użytkownikom na korzystanie z szeregu aplikacji takich jak. Planner ślubny, możliwość tworzenia swoich stron.

NEWSLETTER – usługa, w ramach której za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, otrzymuje on bezpłatną informację dotyczącą nowości na portalu, dostarczaną Użytkownikowi w formie elektronicznej na adres wskazanej przez niego poczty elektronicznej.
Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usługi subskrypcji Newslettera.

PORTAL – zorganizowana platforma informatyczno - informacyjna podłączona do sieci Internet, której twórcą, właścicielem i administratorem jest Eśluby Sp. z oo., dostępna w sieci pod adresem www.zaślubiny.pl;

PORÓWNYWARKA CENOWA – usługa pozwalająca zarejestrowanym użytkownikom na porównywanie cen usług firm zarejestrowanych w portalu.

FAKTURA PRO-FORMA – Faktura wysyłana drogą mailową, przed rozpoczęciem świadczenia usług przez usługodawce, firmą chcącym reklamować się na portalu.

USŁUGODAWCA – EŚLUB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie, ul. Dzieci Wrzesińskich 17/2 , zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 351670;

UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, bez względu na okoliczność, czy zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie danej usługi on-line oferowanej przez Usługodawcę (tzw. Subscriber), czy też jest faktycznym użytkownikiem danej usługi (tzw. Use).

UŻYTKOWNIK – KONSUMENT – osoba fizyczna, która nabywa rzecz/usługę w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (towar konsumpcyjny).

STRONA ŚLUBNA - prywatna strona tworzona przez zarejestrowanych użytkowników, zawierające treści dodane przez użytkownika, pogląd strony będzie możliwy tylko dla użytkowników znających hasło i login.


II. USŁUGI BEZPŁATNE

II. A. REJESTRACJA
1. W celu korzystania z pełnych zasobów Portalu i przeglądania wszystkich serwisów Portalu, Użytkownik może dokonać rejestracji w Portalu. Rejestracja w Portalu jest nieobowiązkowa i nieodpłatna.

2. W celu dokonania przez Użytkownika rejestracji w Portalu, Użytkownik zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie Portalu.

3.Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

4.Rejestrując się użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji handlowych.

II. B. FORUM
1. Do Forum mają dostęp wszyscy odwiedzający Platformę (również niezarejestrowani), jednak do umieszczania wypowiedzi konieczna jest rejestracja. Dane Osób udzielających wypowiedzi na Forum są jawne jedynie dla Użytkowników zarejestrowanych.

2. Użytkowników Forum obowiązuje kultura osobista i ogólne zasady netykiety. Treść Forum jest na bieżąco moderowana, dlatego wszelkie treści niecenzuralne i nieetyczne będą bezwzględnie usuwane.

II. C. PORÓWNYWARKA CENOWA

1.Porównywanie ceny wśród firm zarejestrowanych w portalu odbywa się na podstawie publicznie dostępnych danych lub dostarczanych przez użytkowników cenników.

2.Portal dokłada wszelkich starań w zakresie prezentowania oferty firm, jednak nie gwarantuje, że wszystkie prezentowane ceny są aktualne i zgodne z rzeczywistością.

3.Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu serwisu Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres bok@zaslubiny.pl

III. USŁUGI ODPŁATNE DLA FIRM

1. W celu skorzystania przez Użytkownika z usługi Reklamowej i umieszczenia na stronie Portalu informacji o prowadzonej przez Użytkownika działalności gospodarczej w sposób umożliwiający wyróżnienie informacji o firmie Użytkownika na stronach Portalu, Użytkownik zobowiązany jest zarejestrować firmę w portalu lub skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

2. Użytkownik, który wyrazi zgodę na skorzystanie z usługi reklamowej w portalu w oparciu o warunki zaproponowane w ofercie, otrzymuje od Usługodawcy fakturę PRO-FORMA w wysokości uzgodnionej przez Strony. Po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Usługodawcy kwoty z tytułu zapłaty faktury PRO-FORMA, Usługodawca zamieszcza na stronach Portalu ogłoszenie Użytkownika w formie i treści uzgodnionej pomiędzy Stronami oraz wysyła Użytkownikowi fakturę VAT za wykonanie powyższej usługi.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika korzystającego z usługi reklamowej treści o charakterze niezgodnym ze stanem faktycznym, wprowadzających w błąd lub niezgodnych z obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami. W przypadku powzięcia przez Administratora wiadomości o umieszczeniu przez Użytkownika informacji sprzecznej z zasadami, o których mowa powyżej, Administrator zastrzega sobie prawo ich usunięcia bez obowiązku zwrotu poniesionych przez Użytkownika kosztów.

4.Okresy promocyjne- są okresami bezpłatnymi – po ich zakończeni Użytkownik ma możliwość odpłatnego kontynuowania reklamy w porównywarce ofert lub zgadza się na usunięcie Firmy z bazy, w razie nie uregulowania płatności.

5. Wpisy bezpłatne - Pozwalają na umieszczenie podstawowych danych firmowych, są wpisami darmowymi i nie zobowiązującymi do kontynuacji współpracy odpłatnie.

IV. USŁUGI ODPŁATNE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

1. W celu skorzystania przez Użytkownika z Narzędzi ślubnych i utworzenia swojej strony, użytkownik jest zobowiązany zarejestrować się.

2. Korzystanie z narzędzi ślubnych w okresie 14 dni od dnia rejestracji jest bezpłatne, po tym okresie zostaną umożliwione dwa rodzaje płatności:

  • przelew
  • płatność elektroniczna

3. Użytkownik ma możliwość uiszczenia opłaty za usługi z pominięciem okresu próbnego.

4. Sms przypominający - usługa pozwalająca na stałą łączność użytkownika z wydarzeniami z plannera, użytkownik za pomocą SMS będzie informowany o kolejnych wydarzeniach zaplanowanych w swoim prywatnym kalendarzu. Sposób opłacenia usługi jest taki sam jak podano w pkt IV.2.

5. Portal nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe, bądź omyłkowe wpisanie terminu lub konsekwencje wynikające z niewysłania lub niedostarczenie powiadomienia.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik Portalu ma prawo korzystać z wszelkich zasobów Portalu udostępnionych szerokiej publiczności oraz korzystać w usług udostępnionych przez Portal, o których mowa w Regulaminie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Użytkownik Portalu zobowiązany jest korzystać z wszelkich zasobów Portalu oraz korzystać z usług udostępnionych przez Portal w sposób zgodny z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem ochrony dóbr osobistych osób trzecich oraz praw własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich, których Utwory są zamieszczane na stronach Portalu.

3. Podczas użytkowania Portalu Użytkownik zobowiązany jest ponadto:
- powstrzymać się od zachowań sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego,
- szanować prawa osób trzecich, a w szczególności powstrzymać się od zamieszczania obelżywych lub oszczerczych informacji na temat pozostałych Użytkowników oraz wskazywania fałszywych lub mylących informacji.

4. Użytkownikom Portalu zabrania się:
rozpowszechniania lub publikowania spamu, piramid, łańcuszków internetowych, rozpowszechniania wirusów, korzystania z jakichkolwiek narzędzi, umożliwiających dostęp do stron Portalu i gromadzenie pochodzących z niego treści, gromadzenia informacji o innych Użytkownikach.

5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność określoną w odrębnych przepisach, w szczególności odpowiedzialność karną i cywilnoprawną wobec Usługodawcy oraz osób trzecich za naruszenie zasad korzystania z Portalu określonych w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach odrębnych.

6. Każdy Użytkownik Portalu zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o przypadkach naruszania prawa lub niniejszego Regulaminu przez pozostałych Użytkowników Portalu.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia wszelkich treści zamieszczonych przez Użytkownika, które zostaną uznane przez Usługodawcę za sprzeczne z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Usługodawca może odmówić Użytkownikowi naruszającemu zasady określone w niniejszym Regulaminie dostępu do usług świadczonych przez Usługodawcę.

VI. OCHRONA PRYWATNOŚCI UŻYTKOWNIA

1. Usługodawca zastrzega, iż w przypadku korzystania z niektórych usług Portalu Użytkownik jest zobowiązany wskazać określone dane osobowe, na przetwarzanie których przez Usługodawcę Użytkownik wyraża zgodę.

2. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zostały szczegółowo określone w POLITYCE PRYWATNOŚCI Usługodawcy.

VII. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Na stronach Portalu publikowane są Utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej.

2. Użytkownicy mają możliwość zamieszczania na stronach Portalu zdjęć, artykułów, a także blogów i innych Utworów, będących przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej. Użytkownik zobowiązuje się zamieszczać na stronach Portalu jedynie takie Utwory, którymi może rozporządzać w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631). Zakazane jest zamieszczanie na stronach Portalu Utworów, co do których Użytkownik nie posiada prawa rozporządzania m.in. w zakresie rozpowszechniania i publikowania Utworu w Internecie.

3. Usługodawca nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za zamieszczanie przez Użytkowników na stronach Portalu utworów objętych prawnoautorską ochroną w rozumieniu ustawy z dnia o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., (Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631) bez zgody osoby uprawnionej do rozporządzania prawami autorskimi do zamieszczonego utworu.

4. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych na stronach Portalu treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.

VIII. WARUNKI TECHNICZNE

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania, opóźnieniami w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Usługodawca ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Portalu na czas konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania Portalu lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu.

IX. UMOWY ZAWIERANE NA ODLEGŁOŚĆ/POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Umowy zawierane z Usługodawcą przez Użytkownika – Konsumenta bez jednoczesnej obecności Stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania na odległości są umowami zawieranymi na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2002 Nr 144, poz. 1204) i podlegają w związku z powyższym rygorom określonym w niniejszej ustawie.

2. Użytkownik – Konsument, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając Usługodawcy stosowne oświadczenie w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy (w przypadku świadczenia usług) lub w terminie 10 dnia od daty wydania rzeczy (w przypadku wydania rzeczy). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przez jego upływem.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi – Konsumentowi w wypadkach świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Użytkownika, przed upływem terminu, o którym mowa w ust.2.

4. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik – Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

5. Niezależnie od postanowień ust. 1-4, każdy Użytkownik ma zagwarantowaną możliwość składania reklamacji, skarg i wniosków dotyczących świadczonych przez Usługodawcę usług, działalności Portalu lub niniejszego Regulaminu na adres poczty elektronicznej: bok@zaslubiny.pl lub na adres siedziby Usługodawcy.

6. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 5, powinno zostać wykonane w terminie 21 dni od daty powzięcia przez Użytkownika informacji o okolicznościach uzasadniających złożenie skargi, reklamacji, wniosków, co nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Użytkownika – Konsumenta roszczeń na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.

7. Wykonując uprawnienia, o których mowa w ust. 5, Użytkownik zobowiązany jest wskazać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania/siedziby, adres email, a także w sposób wyczerpujący opisać zaistniały problem i wskazać proponowany sposób rozpatrzenia wniosku.

8. Usługodawca zobowiązany jest ustosunkować się do pisma Użytkownika, o którym mowa w ust. 7 w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. Odpowiedź zostanie wysłana na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej lub adres zamieszkania/siedziby.

9. Użytkownikowi przysługuje prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z korzystania z Portalu lub niniejszego Regulaminu po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego określonej w niniejszym Regulaminie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdorazowa zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem podania zmienionego Regulaminu do wiadomości Użytkowników na stronie Portalu.

2. Sądem właściwy dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 

Zaślubiny na Facebooku